Головна

Вийшов макет збірника наукових праць "Термінологічний вісник" (Вип. 3).

22–24 квітня 2015 року в Інституті української мови НАН України (м. Київ) відбулася X ювілейна Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність", яку організували: Національна академія наук України, Комітет наукової термінології, Термінологічна комісія та Комісія лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів, Інститут української мови, відділ наукової термінології.

У роботі конференції взяли участь понад 80 науковців та освітян з України (Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Севастополь, Одеса, Івано-Франківськ, Умань, Херсон, Чернівці, Черкаси, Дубно, Кам’янець-Подільський), Росії (Москва, Єкатеринбург), Білорусі (Мінськ), Польщі (Варшава, Вроцлав), Хорватії (Загреб), Сербії (Белград). Конференція об’єднала інтелектуальний потенціал дослідників у галузі термінології, які, спираючись на традиції та досвід термінологічної роботи, прагнуть розширити горизонти сучасного українського термінознавства на слов’янському тлі.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися: д.філол.н., проф., директор Інституту української мови НАН України П. Ю. Гриценко; академік, віце-президент НАНУ, д.ф.-м.н., проф., завідувач відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України А. Г. Наумовець; академік НАНУ, д.б.н., проф., завідувач відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, голова Комітету наукової термінології НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України Д. М. Гродзинський; д.т.н., проф. кафедри радіоелектронних пристроїв і систем Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ “Львівська політехніка”, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ, ТК 19) Б. Є. Рицар; проф., д.габ., професор факультету прикладної лінгвістики Інституту фахової та міжкультурної комунікації Варшавського університету, голова Польського термінологічного комітету, голова Комісії стандартизації географічних назв Е. Вольніч-Павловська; д.н., директор Центру наукової інформації Інституту славістики Польської Академії наук, голова Комісії лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів З. Е. Руднік-Карватова; д.н., проф., ст.н.с., завідувач відділу хорватської стандартної мови Інституту хорватської мови та лінгвістики М. Міхалєвіч; д.філол.н., проф., пр.н.с., керівник Термінологічного центру Інституту російської мови ім. В. В. Виноградова Російської академії наук, співголова Міжнародного російсько-китайського термінологічного центру С. Д. Шелов; проф., д.філос., почесний проф. Університету Далхаузі Р. Коцурек; доц., д.філос., викладач Інституту чеської мови й теорії комунікації Факультету мистецтв Карлового університету в Празі (Празького університету) І. Боздехова; д.ф.н., н.с. Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв В. Йованович. 

На конференції працювало 8 секцій: “Теорія термінознавства. Когнітивне термінознавство”, “Термінологія лінгвістики та суміжних наук”, “Термінологія фармакології, екології, хімії та біології”, “Термінологія науково-технічна, промислового та сільськогосподарського виробництва”, “Термінологія суспільних наук”, “Термінологія сучасного славістичного мовознавства в інформаційно-пошуковій системі iSYBISLAW”, “Теорія термінографії і практика укладання галузевих словників”, “Стилістичне термінознавство. Фахова мова в системі освіти”. 

         

 * * *

 Із доповідями виступили:

 • співробітники відділу: В. Л. Іващенко – “Періодизація історії становлення української наукової термінології на тлі термінологічної діяльності в Україні: традиційні виміри”; В. Л. Іващенко, Л. В. Туровська – “Українське ономасіологічне й ономасемасіологічне термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть на тлі історіографічного досвіду”; Л. В. Туровська – “Болгарське термінознавство ХІХ – початку ХХІ століть”; Н. О. Яценко – “Українське стилістичне термінознавство XX – початку XXI століть”; Л. М. Василькова – “Оптимальна довжина терміна (на матеріалі термінології кримінального права)”; О. А. Іванова – “Бібліографічний покажчик “Українська термінографія ХІХ–ХХІ ст.”: принципи укладання” та І. В. Шматко – “Особливості системної організації українських бджільницьких термінів за тематичними і лексико-семантичними групами”;

 • докторанти та здобувачі: І. А. Казимирова – “З історії формування української лінгвістичної термінології: “Буквар” Івана Федорова (1574)”; Т. В. Стасюк – “Кореляції основних метапонять у традиційному й соціокогнітивному термінознавстві” та О. В. Нарушевич-Васильєва – “Концептуальні засади розроблення пропозиційних моделей семантизації термінів харчової промисловості”;

• аспіранти: Н. Г. Лозова – “Значення – дефініція – когнітивна дефініція”; Д. О. Добропольська – “Поняття когнітосфери. Когнітосфера термінознавства як фрагмент когніції у науковій картині світу”; Ю. А. Чернобров – “Історія терміна речення в українській мові”; О. І. Васецька – “Квазісинонімія в синтаксичній термінології: підмет, суб’єкт, актант, агенс, аргумент”; Ю. А. Марега – “Передумови формування української іхтіологічної лексики” та Ю. П. Продан – “Принципи укладання “Зведеного словника термінів-фразем сучасної української мови”.

* * *

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279 збірник наукових праць "Термінологічний вісник" внесено до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У відділі започатковано веб-сторінку видання "Термінологічний вісник"http://term-visnyk.net/