Головна


22–24 квітня 2015 року в Інституті української мови НАН України (м. Київ) відбудеться Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність". 


***


У відділі вийшов ІХ-ий випуск збірника наукових праць "Українська термінологія і сучасність" (відп. ред. В.Л.Іващенко),  заснований в 1996 р.


Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л.Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. ІХ. - 232 с.

У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі, Польщі, Словенії за такими підрозділами: теоретичне, слов’янське, галузеве, прикладне, функціональне термінознавство, у яких висвітлено актуальні питання розвитку української термінології. Не залишилися поза увагою і проблеми фахової мови як мови спеціальності в умовах професійної освіти. Статті спрямовані на узагальнення теоретичних напрацювань у термінології, вироблення настанов і рекомендацій щодо уніфікації термінів у словниках. Для мовознавців, фахівців різних галузей знань, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.