Головна


22–24 квітня 2015 року в Інституті української мови НАН України (м. Київ) відбудеться Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність". 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279 збірник наукових праць "Термінологічний вісник" внесено до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У відділі започатковано веб-сторінку видання "Термінологічний вісник"http://term-visnyk.net/


12 листопада 2014 року  у відділі захистила кандидатську дисертацію Л.А. Халіновська "Українська авіаційна термінологія: формування, структура і розвиток" керівник Л. О. Симоненко (автореферат).

 

5 листопада 2014 року   у відділі захистила кандидатську дисертацію Н.А. Ляшук "Лексична та концептуальна багатозначність лінгвістичної термінології в українській мові" керівник В. Л. Іващенко (автореферат).

    


2527 вересня 2014 року в Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології Словосвіт 2014". На пленароному засіданні доповідь-презентацію  "Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть"  виголосила  В. Л. Іващенко.

     


25 вересня 2014 року у відділі захистила кандидатську дисертацію Н.Л. Краснопольська "Джерела та етапи формування української термінології менеджменту" керівник Л.О.Симоненко (автореферат).


29 серпня  2 вересня 2014 року в Університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) відбулася 12 конференція Європейського товариства з вивчення англійської мови (The 12th Cоnference of the European Society for the Study of English). 

В. Л. Іващенко керувала роботою секції "Cross-Linguistic and Cross-Cultural Approaches to Phraseology"; виголосила разом із Т. В. Стасюк доповідь-презентацію "Phraseology and Business Terminology in Cognitive and Socio Perspectives".


***


У відділі вийшов ІХ-ий випуск збірника наукових праць "Українська термінологія і сучасність".

Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л.Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. ІХ. - 232 с.

У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі, Польщі, Словенії за такими підрозділами: теоретичне, слов’янське, галузеве, прикладне, функціональне термінознавство, у яких висвітлено актуальні питання розвитку української термінології. Не залишилися поза увагою і проблеми фахової мови як мови спеціальності в умовах професійної освіти. Статті спрямовані на узагальнення теоретичних напрацювань у термінології, вироблення настанов і рекомендацій щодо уніфікації термінів у словниках. Для мовознавців, фахівців різних галузей знань, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.