Головна


У відділі започатковано веб-сторінку видання "Термінологічний вісник": http://term-visnyk.net/


22–24 квітня 2015 року в Інституті української мови НАН України (м. Київ) відбудеться Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність". 

2527 вересня 2014 року в Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології Словосвіт 2014". На пленароному засіданні доповідь-презентацію  "Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть"  виголосила  В.Л.Іващенко.

     

25 вересня 2014 року у відділі захистила кандидатську дисертацію Н.Л. Краснопольська "Джерела та етапи формування української термінології менеджменту" (керівник Л.О.Симоненко).

29 серпня  2 вересня 2014 року в Університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) відбулася 12 конференція Європейського товариства з вивчення англійської мови (The 12th Cоnference of the European Society for the Study of English). 

В. Л. Іващенко керувала роботою секції "Cross-Linguistic and Cross-Cultural Approaches to Phraseology"; виголосила разом із Т.В.Стасюк доповідь-презентацію "Phraseology and Business Terminology in Cognitive and Socio Perspectives".


***


У відділі вийшов ІХ-ий випуск збірника наукових праць "Українська термінологія і сучасність".


Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л.Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. ІХ. - 232 с.

У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі, Польщі, Словенії за такими підрозділами: теоретичне, слов’янське, галузеве, прикладне, функціональне термінознавство, у яких висвітлено актуальні питання розвитку української термінології. Не залишилися поза увагою і проблеми фахової мови як мови спеціальності в умовах професійної освіти. Статті спрямовані на узагальнення теоретичних напрацювань у термінології, вироблення настанов і рекомендацій щодо уніфікації термінів у словниках. Для мовознавців, фахівців різних галузей знань, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.